За нас

Нашата цел е да доставяме надежден клас измервателна апаратура, както и извършване на измервания на газове. Екипът на Analytics се състои от много опитни проектанти, инженери с дългогодишен опит в измервателния бранш, а също и абсолвенти, студенти и научни работници от най-добрите университети. Поверявайки на нас задачата за избора, инсталирането или сервизното обслужване на анализаторите, Вие ще получите най-добрата апаратура, професионално обслужване от специалисти и сигурни резултати. Служителите в нашата лаборатория притежават знанията, апаратурата и уменията, за да калибрират анализаторите и да извършват измервания на обекта.